Velkommen til Ord og Toner,

Nå har du kommet til hjemmesiden for Ord og toner. Sidene er for tiden under utvikling, og av den grunn vil det være noen mangler her og der. Innholdet vil komme på plass i løpet av dagene fremover.

Ord og Toner har også en Facebook side som oppdateres jevnlig med musikk og poesi. Adressen til denne siden er https://www.facebook.com/ordogtoner/.